دلایل کسادی بازار سرمایه

[ad_1]

 به گزارش ایسنا، مسعود نیلی که به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس ایدرو سخن می‌گفت درباره نقش ایدرو در توسعه صنعتی کشور اظهار کرد: واکاوی نقش ایدرو در توسعه آینده صنعتی کشور از دو جهت چندان ساده به نظر نمیرسد. از یک سو همچنان در کشور فاقد مدل توسعه صنعتی مناسب هستیم. اگرچه برای اولین در سال 1381 سند استراتژی توسعه صنعتی به رشته تحریر درآمد، اما آنچنان که مصوب شده، مورد توجه قرار ندارد. از سوی دیگر به ویژه طی 15 سال اخیر، سازمان گسترش و نوسازی صنایع با دگرگونیهای متعددی همراه بوده و کماکان در خصوص ماموریت و رسالت محوری آن، اتفاق نظر وجود ندارد. در سالهای دور اما میشد تعریف و رسالت واضحتری از این سازمان بیان کرد. در سال 1346 که ایدور آغاز به کار کرد، ماموریت اصلی آن ایجاد صنعت بود، هر چند که طی سالهای بعد در حوزههایی نظیر نساجی و صنایع قند، کارکرد نوسازی نیز مورد توجه قرار گرفت. اما میتوان گفت طی این مقطع صنایعی در مقیاس بخش صنعت کنونی وجود نداشت و سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی، تنها به زیر 3 درصد در سال 1346 میرسید. در گذر از این سالها، امروز اقتصاد ایران 5 برابر بزرگتر شده و این در حالی است که صنعت رشد 30 برابری داشته است.

وی ادامه داد: صنعت کشور از بدو آغاز به کار خود بر مبنای یک استراتژی نانوشته «پاسخ به نیاز داخل» فعالیت داشته است. بعدها اما رسماً استراتژی «جایگزینی واردات» مطرح میشود. بر این اساس میتوان گفت صنعت ایران طی دهه‌های مختلف بین دو مرز استراتژی جایگزینی واردات و خودکفایی حرکت کرده است. در واقع تولیدات کشور کمتر بر مبنای برونگرایی و صادرات، و به عبارت دیگر پاسخ به نیازهای جهانی، از کارخانجات خارج شده‌اند. همچنین صادراتی که امروز وجود دارد عمدتاً از منابع طبیعی و معدنی کشور تغذیه میشود و صدور کالا بر مبنای عواملی نظیر تکنولوژی، بهره وری، نوآوری و اساساً ایجاد ارزش افزوده کمتر به چشم میخورد.

رکود یا ریزش قدرت خرید؟

نیلی اظهار کرد: کلید واژهای که ظرف چند سال گذشته در ابتدا به صورت صحیح به کار میرفت و اکنون به اشتباه مورد استفاده قرار میگیرد، مفهومی به نام «رکود» است. از رهگذر علم اقتصاد، رکود به نوساناتی گفته میشود که کوتاه مدت در روند کلی فعالیتهای اقتصادی رخ میدهد و سپس برطرف میشود. اگرچه لزوماً رونق جایگزین رکود نخواهد شد، اما نمیتوان به هر نوع کسادی در فعالیتهای اقتصادی، رکود گفت. امروز به اشتباه گفته میشود بسیاری از واحدهای صنعتی کشور در رکود قرار دارند. اما این کسادی در بازار چه علتی دارد؟

مشاور اقتصادی رئیس جمهوری گفت: در فاصله سالهای 1386 تا 1392، اتفاقاتی در بازار داخلی ایران رخ داد که واکاوی ماوقع و پیامدهای آن، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پیامدهایی که ماندگار شدند و امروز به سادگی نمیتوان این آثار نامبارک از چهره صنعت کشور زدود. چنان که متوسط سطح درآمد خانوار شهری و روستایی در سال 1392 به ترتیب حدود 22 و 38 درصد نسبت به سال 1386 با کاهش مواجه شد. رخدادی که از جنگ تحمیلی تا به امروز بیسابقه بوده است. در نتیجه این اتفاق، سطح تقاضا برای محصولات مختلف از جمله تولیدات صنعتی در سال 1392 تقریباً معادل سطح تقاضا در سالهای 1380 و 1381 رقم خورد. افزون بر این میزان تقاضا برای کالاهای سرمایهای نیز وارد روند نزولی خود شد و بر این اساس میزان سرمایهگذاری در سال 1392 تقریباً معادل همین میزان در سال 1380 به ثبت رسید. حسب تصادف، مقدار مخارج دولت به قیمت ثابت به عنوان مصرف کننده دیگر کالاهای صنعتی نیز به حدود میزان یاد شده در سالهای 1380 و 1381 رسید. به بیان سادهتر، صنعت کشور در پاسخگویی به تقاضای داخلی، به اندازه سالهای 1380 و 1381 مصرف کننده دارد و آن میزان رشد ظرفیت تولیدی که از سال 1381 تاکنون در بخش صنعت محقق شده، اکنون با معضل فروش در بازار داخلی کشور دست و پنجه نرم میکند. در واقع نوعی کاهش حقیقی تقاضا رخ داده و با تزریق پول نمیتوان آن را برطرف کرد؛ چرا که اساساً قدرت خرید اقتصاد کاهش یافته و این در حالی است که بخش صنعت بیاعتنا به این اتفاق، روند رو به رشد خود را دنبال میکرده است. در سالهای 1391 و 1392 اما دو کاهش شدید در ارزش افزوده بخش صنعت رخ داد و این بخش حدوداً 17 درصد کوچکتر شد؛ رشدی منفی که حتی در دوران جنگ تحمیلی نیز سابقه نداشت. اما با رشدهای مثبت سالهای 1393 و 1394، بخشی از این عارضه جبران شد.

وی ادامه داد: به منظور بازگشت سطح درآمد خانوارهای شهری و روستایی به میزان سال 1386 که نقطه بیشینه آن بوده، حدود 7 تا 10 سال زمان نیاز است. اکنون 3 سال از آن گذشته و طی این روند نشان میدهد که حداقل 7 سال دیگر نیز زمان باقی است. اکنون میتوان گفت اندازه صنعت کشور نسبت به سال 1381 حدود 2 برابر شده در حالی که میزان تقاضا در حدود میزان سال 1381 باقی مانده است. این به معنای شکاف بزرگی میان ظرفیت ایجاد شده در صنعت و مقدار تقاضای موجود است. اکنون شمار قابل توجهی از واحدهای صنعتی با مشکلاتی مواجهند و اینگونه استدلال میکنند که مشکل اصلی آنها تامین مالی است. حال آنکه مشکل ثابت ماندن تقاضا، جدیتر از مشکل نقدینگی است.

صادرات و برونگرایی

نیلی همچنین گفت: در شرایط جاری معادل حدود نیمی از صنعت کشور به عنوان اضافه ظرفیتِ شناخته میشود و چنانچه در این خصوص تدبیر ویژهای اندیشیده نشود، روند کنونی، سبب کوچک شدن صنعت و حذف بخش قابل توجهی از صنایع میشود. در این صورت باید انتظار عواقبی نظیر تشدید بیکاری، عمیقتر شدن معضلات نظام بانکی و معضلات ثانویه را داشت. از آنجایی که بازار داخلی کفاف ظرفیت اضافه صنعت کشور را نمیدهد، در نتیجه تنها راهکار ممکن میتواند اتخاذ رویکرد صادرات و برونگرایی باشد؛ تغییر رویکردی که چندان هم ساده به نظر نمیرسد. درواقع صنعتی که سالها دل قرص به بازار مطمئن داخلی بوده به دشواری میتواند وارد بازارهای بین المللی با رقبای به مراتب قدرتمندتر شود. در این میان، فاصلههای چشمگیری از منظر تکنولوژی، هزینههای تامین مالی، شیوه مدیریت، بهرهوری و نظیر آن وجود دارد که کار را برای بنگاههای داخلی سخت کرده است.

او افزود: افزون بر عدم رشد نامتناسب تقاضا به نسبت ظرفیتهای تولید کشور، ترکیب تقاضا نیز دچار تغییراتی شده است. عمده رشد ظرفیت بخش صنعت که در دهه 1380 و به دنبال درآمدهای فراوان نفتی شکل گرفت، اساساً به تبع رشد بخش مسکن و صنایع معطوف به این بخش رقم خورده است. اکنون اما چند سالی است که بخش مسکن در رکود به سر میبرد و البته نیاز به تحرک دارد. هرچند که سرمایهگذاری در این بخش به مانند گذشته نیز مطلوبیت ندارد؛ چراکه مشکل مازاد ظرفیت وجود دارد. حتی اگر سطح درآمد طی سالهای آینده رشد پیدا کند، ترکیب سابق از فعالیتهای اقتصادی مناسب نخواهد بود و مشکل عدم تطابق با بازار وجود دارد.

وی بیان کرد: بنابراین نیاز به طی دوران گذاری است تا واحدهای صنعتی کشور که اساساً بر مبنای نیاز داخل تولید میکردند، به بنگاههای صادر کننده تبدیل شوند. البته باید توجه داشت این دگردیسی به صورت طبیعی و خودبه خود رخ نمیدهد. اگرچه نیاز است تا از منظر دیپلماسی اقتصادی و سیاستگذاری کلان اقتصادی، بستر برای این تغییرات هموار شود. در سند بالادستی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تاکید فراوان بر صادرات شده و این واژه دارای بیشترین تکرار در این سند است. اما در سطح خرد (سطح بنگاهها) نیز نیاز به اعمال تغییرات و توجه به برخی الزامات است. حال سوال اینجاست که چه تحولاتی باید صورت گیرد و متولی این امر کیست؟

احیای هویت محوری ایدرو

نیلی ادامه داد: آنچه اکنون برای اقتصاد ایران تهدید به شمار میرود، میتواند برای نهادی نظیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به منزله یک فرصت قلمداد شود. بطور کلی یکی از کارکردهای ششگانه سازمانهای توسعه‌ای، به همرسانی کسب و کار یا Business Matchmaking است. سازمان توسعهای لازم است بنگاههای کوچک و متوسط را به بنگاههای بزرگ مرتبط کند و همچنین زمینه را برای تحقق سرمایه‌گذاری خارجی روی اصلاح ساختار بنگاههای کشور فراهم کند. کارکرد مهمی که واحدهای غیر رقابت پذیر موجود را به بنگاههای رقابتی تبدیل میکند.

او همچنین بیان کرد: اکنون برخی ماموریتها در ایدرو جاری است که شاید فاقد تناسب با چرایی تاسیس آن باشد. حال چنانچه این سازمان خود را از بند این ماموریتهای فرعی جدا کرده و روی دو رسالت اصلی به همرسانی کسب و کارها در صنعت داخلی و جذب سرمایهگذاری خارجی به منظور اصلاح ساختار، ارتقاء سطح تکنولوژی و بهبود ساختار اداره بنگاهها متمرکز شود، میتوان به رقابتپذیری هرچه بیشتر بنگاههای داخلی در بازارهای بینالمللی و رفع مشکلات کنونی صنعت امید بست.

این اقتصاد دان گفت: عارضه دیگر ایدرو، فقدان نوعی انباشت قابلیتی سامان یافته بوده که به دلیل تنوع گسترده کاری و ماموریتی این سازمان طی نیم قرن گذشته است. اما امروز میتوان دو رسالت یاد شده را به عنوان ماموریتهای محوری سازمان در افق بیست سال آینده مطرح کرد. چرا که اقتصاد ایران اکنون چارهای جز برونگرایی ندارد. این برونگرایی مستلزم وجه نهادی است که ایدرو میتواند به ایفای این نقش با اهمیت بپردازد. اکنون نیاز است نقش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مورد بازنگری قرار گیرد. شرایط موجود فرصت مناسبی است که این سازمان در پرتو سیاستهای کلی اقتصادی مقاومتی، هویت خود را بازسازی کرده و بتواند نقش تحقق برونگرایی در صنعت کشور را به ویژه در حوزه تولید کالاهای مصرفی بادوام و صنایع ساخت ماشین آلات و تجهیزات، بر عهده بگیرد. ایدرو این قابلیت را داراست که بخش مهمی از صنعت کشور را از تلهای که اکنون در آن گرفتار شده -که میتواند در آینده به تله فقر مبدل شود-رهایی بخشد و رونق پایدار را به بخش صنعت ارزانی کند.

[ad_2]

لینک منبع

بررسی گزارش کدما

[ad_1]

 کدما جزو سهامی است که از شرایط بنیادی نسبتا خوبی همراه است و طی سه ماه توانسته 42 درصد از بودجه را پوشش دهد که رقم خوبی است. سهم مبلغ 184 ریال سود برای هر سهم پیش بینی کرده و طی سه ماه با تاکید بر همان پیش بینی سود 77 ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده است. سهم کمی انتطارات بازار را بالا برده است و از این نظر شاید چندان این پوشش خوب بچشم نیاید ولی جزو سهام خوب گروه است که می توان مد نظر قرار داد

[ad_2]

لینک منبع

تعدیل 181 درصدی "شبریز"

[ad_1]

تعدیل 181 درصدی “شبریز”

شبریز سهمی که 181 درصد تعدیل مثبت داده است و پیش بینی سود هر سهم خود را از 348 ریال به 981 ریال رسانده است. سهم با توجه به کنترل هزینه ها و افزایش سوداوری در سالهای گذشته با وجود پتروشیمی تبریز می تواند گزینه مناسبی باشد

تاريخ تنظيم: سه شنبه 27 تیر ماه 1396

[ad_2]

لینک منبع

پیش بینی بازار فردا بر اساس تحلیل شاخص و روند صنایع مهم

[ad_1]


هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد. آرمان آتی مسئوليتی در قبال اشتباهات و اشكالات در متون يا تاخير و تعجيل در انتشار مطالب، يا نتايج ناشی را به عهده نمی گيرد.
براساس ماده 23 قانون حمايت حقوق مولفان، کليه آثار ارائه شده در اين وب‌سايت .با مجوز از صاحب امتياز اثر مي‌‌باشد

«تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.»

[ad_2]

لینک منبع

برخی اخبار موثر بر بازار فردا 27 تیرماه

[ad_1]

 

در خبرهای سیاسی

سردار قاسم سلیمانی:

فرماندهان سپاه همیشه
باید در جلوی سپاه باشند بگویند بیا، دستور برو در سپاه معنا ندارد

معاون ترامپ:

شانه به شانه اسرائیل
می‌ایستیم

ترامپ سفارت آمریکا
را به قدس می‌برد

علی لاریجانی در حاشیه
مراسم چهلم شهدای حادثه تروریستی مجلس:

هوشیاری در کشور بعد
از حادثه تروریستی مجلس بیشتر شد

علاقمندیم کابینه ازتوانمندی
متناسب با شرایط کشور برخوردار باشد

سخنگوی دولت با اشاره
به بازداشت حسین فریدون:

امیدواریم از این اتفاقات
دیگر برای کسی نیافتد که بعد از بازداشت راهی بیمارستان شود

وزیر ارتباطات در جمع
خبرنگاران از وزارت ارتباطات خداحافظی کرد و گفت: وزیر بعدی، هر کسی که هست حتما باید
به گونه‌ای عمل کند که مردم استفاده بیشتری را ببرند، برای سالم‌سازی فضای مجازی از
طریق فرهنگ‌سازی بین مردم تلاش کند و به بخش خصوصی و تولید محتوای داخلی توجه داشته
باشد.

رییس جمهور ۵ قانون
مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

روحانی درنامه‌های جداگانه‌ای
به وزارت دادگستری وسازمان برنامه وبودجه کشور ۵ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای
اجرا، ابلاغ کرد

واکنش نوبخت به بازداشت
موقت برادر رئیس‌جمهور:

ما مطمئنیم اگر برادر
رئیس قوه قضائیه هم متهم باشد با همین استقلال برخورد می شود

متهم ردیف دوم پرونده
موسوم به فساد نفت در چهارمین جلسه دادگاه در بخشی از دفاعیات خود گفت که محموله های
نفت به صورت امانی در دست من بود و این امانی بودن به معنی فروش نفت نیست

سخنگوی دولت درباره
کابینه دوازدهم:

رییس جمهوری درانتخاب
کابینه به جمع بندی نرسیده است

رایزنی با فراکسیون
امید درباره کابینه در حال انجام است ولی جنبه فشار بر رئیس جمهور ندارد

 

در خبرهای اقتصادی
خارجی و داخلی

در سفر اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به جزیره هندورابی، بندرگاه
و فرودگاه این جزیره به بهره برداری رسید.

جمشید انصاری:حذف سقف
حقوق مدیران ارشد دولتی صحت ندارد

معاون رئیس جمهوری با
رد این شایعه که سقف حقوق برای مدیران ارشد دولتی حذف شده است، تاکید کرد: امسال مبانی
پرداخت حقوق و مزایای مدیران ارشد و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی هیچ تغییری نکرده
و مسایل مطرح شده در برخی رسانه‌ها ناشی از بی اطلاعی آنها نسبت به قوانین است.

نورالله زاده، مدیرعامل
صندوق کارآفرینی امید:

ساختار سنتی بانکداری
در ایران باید تغییر کند/ بانک‌های محلی و منطقه‌ای راهکاری جهانی برای مناطق محروم

با اعلام هیئت رییسه
مجلس، طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه اعلام وصول شد

“برج جام”
بالاخره فروش رفت/  شناسایی درآمد جدید برای
بانک ملت

به گزارش خبرنگار بورس
اقتصاد آنلاین، منابع خبری موثق حاکی است بانک ملت در آستانه برگزاری مجمع عادی سالانه
سهامداران خود موفق به واگذاری ملک تجاری اداری موسوم به “برج جام” پس از
ماه‌ها انتظار شده است.

 این ملک پیشتر نیز برای فروش آگهی
شده بود اما به دلیل رکود بازار مسکن خریداری نداشت.

[ad_2]

لینک منبع

گزارش روز 26 تیرماه فرابورس

[ad_1]

تثبیت آیفکس در ارتفاع 910 واحدی/
روز پرترافیک بازگشایی و توقف نماد در فرابورس ایران

 

میانه هفته معاملاتی جاری دادوستدهای فرابورس ایران با رشد اندک
آیفکس و معامله بیش از 140 میلیون ورقه بهادار به ارزش یک‌هزار و 496 میلیارد ریال
دنبال شد.

به گزارش روابط عمومی فرابورس ایران، در جریان دادوستدهای امروز
دوشنبه 26 تیرماه سهامداران شاهد نقل و انتقال 83 میلیون سهم به ارزش 265 میلیارد ریال
در مجموع دو بازار اول و دوم بودند که بیشترین حجم و ارزش معاملاتی را نماد شرکت آهن
و فولاد ارفع با خرید و فروش 15 میلیون سهم به ارزش 42 میلیارد ریال به خود اختصاص
داد.

امروز با تعداد قابل ملاحظه‌ای بازگشایی نماد در جریان بازار
روبه‌رو شدیم که بر اساس آن نماد معاملاتی شرکت‌های شيرين دارو و حق تقدم خريد سهام
شركت مذکور، سرمايه گذاري فني و مهندسي مشانير، سيمان ممتازان کرمان، کشتيراني درياي
خزر، شركت سرمايه گذاري کوه‌نور، توليد تجهيزات سنگين هپکو، گسترش تجارت و سرمايه ايرانيان،
بانك حكمت ايرانيان و حق تقدم خريد سهام شركت مذکور و نماد معاملاتی ساير اشخاص شركت
بورس انرژي ايران بازگشایی شدند.

در این میان توقف نمادها نیز به دلیل در پیش مجامع عمومی سالیانه
شرکت‌ها زیاد بود و به 21 مورد رسید به طوری که نمادهای معاملاتي «وآفری»، «شرنگي»،
«وسرمد»، «خصدرا»، «سلار»، «نشار»، «وآتوس»، «کصدف»، «وسنا»، «نيرو»، «وآفري»، «فسا»،
«جهرم»، «داراب»، «کازرو»، «حسير»، «مفاخر»، «افرا»، «بساما»، «وسدید» و «شگامرون»
در پایان بازار متوقف شدند.

همانطور که اشاره شد شاخص کل فرابورس  روز جاری به افزایش اندک 0.3 واحدی رضایت داد و
در ارتفاع 910 واحدی تثبیت شد.

آیفکس که در ساعات ابتدایی معاملات با افزایش بیش از یک واحدی
روبه رو شده بود، در ادامه معاملات رو به کاهش گذاشت و در نهایت کمتر از نیم واحد مثبت
شد.  نمادهای «میدکو»، «بمپنا» و «ارفع» سه
نماد مثبت اثرگذار و نمادهای «شرانل»، «خراسان» و «دماوند» سه نماد منفی اثرگذار بر
شاخص کل در جریان معاملات امروز بودند. معاملات بازار پایه فرابورس ایران نیز امروز
رقم  54 میلیون سهم به ارزش 134 میلیارد ریال
را پشت سر گذاشت.

در همین حال تابلوی اوراق تسهیلات مسکن  با معامله بیش از 74 هزار ورقه تسه به ارزش 57 میلیارد
ریال روبه رو شد. معاملات تسه در این تابلو
در بازه قیمتی 756 تا 780 هزار ریال دنبال شد.

در بازار اوراق با درآمد ثابت نیز سرمایه‌گذاران شاهد جابه جایی
یک میلیون ورقه بهادار به ارزش بیش از یک هزار و 6 میلیارد ریال بودند.

اسناد خزانه اسلامی مرحله هفتم با معامله 226 هزار ورقه اخزا
به ارزش 225 میلیارد ریال در صدر این بازار به لحاظ ثبت بیشترین حجم و ارزش معاملاتی
ایستاد. در نهایت صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله نیز معامله نزدیک به دو میلیون
ورقه بهادار را به ارزش 32 میلیارد ریال را به ثبت رساند. در میان
ETFها صندوق اعتماد آفرین
پارسیان صدرنشین شد.

 

[ad_2]

لینک منبع

اونس جهانی صعودی شد

[ad_1]

 

قیمت طلا در بازارهای جهانی در آغاز مبادلات امروز دوشنبه به روند
صعودی خود ادامه داده است
.

به گزارش«پایگاه خبری بورس کالای ایران» ،
کاهش ارزش دلار در واکنش به انتشار آمارهای ناامید کننده و ضعیف اقتصادی آمریکا
تاثیر زیادی بر افزایش قیمت طلا در بازارهای بین المللی داشته است
.

بر اساس این گزارش انتشار آمارهای ناامید کننده اقتصادی
در آمریکا موجب شده است تا گمانه زنی ها نسبت به افزایش نرخ بهره فدرال
رزرو آمریکا طی ماه های آینده کمتر شود و این مساله فشار زیادی را
بر قیمت طلا وارد کند
.

قیمت هر اونس طلا امروز دوشنبه با ۰.۲ درصد افزایش به بیش از ۱۲۳۱ دلار رسیده است. شاخص سهام در
بازارهای آسیایی نیز با افزایش همراه شده است. شاخص سهام اس اند پی
۵۰۰ و داوجونز در بورس وال استریت
روز جمعه با افزایش چشمگیری روبرو شده بود
.

تازه ترین آمارهای اقتصادی آمریکا نشان می دهد که نرخ
تورم در ماه ژوئن بدون تغییر بوده و میزان خرده فروشی نیز برای دومین ماه متوالی
با کاهش روبرو شده است. در حالی که فدرال رزرو آمریکا از ابتدای امسال
تاکنون
۲
بار نرخ بهره را افزایش داده است ولی به نظر می رسد با انتشار آمارهای ناامید
کننده اقتصادی، احتمال افزایش نرخ بهره برای بار سوم تا پایان
امسال تا حد زیادی کاهش یافته است.بسیاری از فعالان بازارهای بین المللی و مدیران
صندوق های بزرگ سرمایه گذاری جهان نیز پیش بینی کرده اند که در صورت
انتشار آمارهای ناامید کننده اقتصادی در آمریکا طی ماه های آینده احتمال
افزایش نرخ بهره تا نشست دسامبر، پایین خواهد بود
.

انتشار آمارهای مربوط به رشد اقتصادی چین نیز که امروز
دوشنبه اعلام خواهد شد می تواند تاثیر زیادی بر نوسانات قیمت کالاهای راهبردی از
جمله طلا داشته باشد
پیش
بینی می شود رشد اقتصادی چین در این مدت به
۶.۸ درصد رسیده باشد.

تازه ترین آمارهای اقتصادی هند نیز نشان می دهد کسری
تجاری این کشور طی ماه ژوئن به کمتر از
۱۲.۹۶
میلیارد دلار رسیده است. واردات طلای هند در این مدت به نصف کاهش یافته و این
مساله تاثیر زیادی بر افت کسری تجاری داشته است
.

میزان ذخایر طلای صندوق اس پی دی آر نیز با ۰.۴۳ درصد کاهش روبرو شده است. کره
جنوبی پیشنهاد آغاز مذاکرات نظامی با کره شمالی را داده است. تشدید تنش ها در شبه
جزیره کره نگرانی های زیادی را به وجود آورده است
.

[ad_2]

لینک منبع

تحلیل تکنیکی "کیمیا" و اهداف پیش رو

[ad_1]


هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد. آرمان آتی مسئوليتی در قبال اشتباهات و اشكالات در متون يا تاخير و تعجيل در انتشار مطالب، يا نتايج ناشی را به عهده نمی گيرد.
براساس ماده 23 قانون حمايت حقوق مولفان، کليه آثار ارائه شده در اين وب‌سايت .با مجوز از صاحب امتياز اثر مي‌‌باشد

«تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.»

[ad_2]

لینک منبع

معافیت 10 درصی مالیات خورو سازان / مسکن در راه بورس

[ad_1]

 به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از صدا و سیما، حامد سلطانی نژاد گفت: ابزارهای مالی در بورس کالا می‌تواند سرمایه‌ها را در بخش مسکن به سرمایه‌های مولد تبدیل کرده و از راکد بودن سرمایه‌ها در بخش مسکن جلوگیری کند.

وی ادامه داد: این ابزارها کمک می کند تا هر کسی با هر مقدار پولی که دارد در متراژ معینی در مسکن سرمایه گذاری کند، با این کار در واقع سرمایه‌ها به سمت مسکن حرکت می‌کند و حتی سرمایه‌های خرد هم می‌تواند به کمک بخش مسکن بیاید.

این مقام مسئول فزود: در این زمینه مذاکراتی با اتحادیه مشاورین املاک و مجموعه سرمایه گذاری مسکن صورت گرفته تا ابزارهای بورسی را با مسکن پیوند دهیم، بدین ترتیب فردی که در کشور به دنبال پوشش ریسک افزایش قیمت مسکن و یا تهیه مسکن بلندمدت برای فرزند است غیر از ساز و کارهای موجودی که در بازار مسکن وجود دارد، می‌تواند از ابزارهای بورسی نیز بهره‌مند شود.

سلطانی نژاد اظهار داشت: فروش‌های سلف، فروش هایی هستند که در قالب اوراق صورت می‌گیرند به طوری که هر کسی اوراق را به تعداد مشخصی در سررسید داشته باشد می‌تواند متراژ معینی از یک ملک را تحویل بگیرد.برای این اقدام امیدواریم با ذینفعان این حوزه توافقات را نهایی کرده و عرضه‌ این ابزارهای مالی را تا پایان سال جاری آغاز کنیم.در صورت همکاری فعالان حوزه مسکن، شرایط لازم را فراهم کرده و دوره‌های آموزشی مورد نیاز را برای آنها برگزار می‌کنیم.

وی افزود: بازیگران اصلی این بازار فعالان فعلی بازار مسکن بوده و فعالیت هایی که در قالب سرمایه گذاری یا در قالب پوشش ریسک نوسانات قیمت مسکن صورت بگیرد، می‌تواند با کمک ابزارهای مالی بورس در بورس کالا اتفاق بیفتد.

معافیت مالیاتی 10 درصدی خودروسازانی که وارد بورس کالا شوند

مدیرعامل بورس کالا همچنین از برخورداری معافیت 10 درصدی مالیاتی خودروسازانی که خودروها را در بورس کالا عرضه کنند خبر داد.

سلطانی نژاد افزود: اگر خودروسازان می‌خواهند از مزایای بورس کالا بهره‌مند شوند باید استمرار عرضه داشته باشند که خریداران بتوانند به این بازار به عنوان یک بازار قابل اتکا وارد شوند.بازار بلند مدت بازار خودرو یا بازار سلف فروشی هم به زودی در بورس کالا راه اندازی می‌شود تا افرادی که می‌خواهند حواله‌های اتومبیل را پس بدهند دچار مشکل نشوند.

وی ادامه داد: با این اقدام به راحتی افراد دیگری جایگزین این افراد می‌شوند و مشکلاتی که بسیاری از افراد در حال حاضر با آن مواجه هستند وجود نخواهد داشت.

[ad_2]

لینک منبع