گسترش تجارت و سرمايه ايرانيان (تجار)

[ad_1]

اطلاعات و صورت‌هایی مالیی مییاندوره‌ایی 9 ماهه منتهیی به 1394/09/30 (حسابرسیی نشده)

9 ماهه 94 نسبت به 93 :

1- فروش : 78 درصد کاهش
2- سود ناخالص : 72 درصد کاهش

3- شناسایییی زییان عملییاتیی و زییان خالص
4- زییان شناسایییی شده برایی هرسهم در 9 ماهه : 26 رییال

 

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *