وملت ( سرمایه‌گذاری ملت )

[ad_1]

به نقل از وبلاگ كانون سهامداران فعال

Monday, July 19, 2004

سرمايه گذاري ملت

دوستان فرصتي پيش امد تا سرمايه گذاري ملت رابررسي نمايم كه جمع بندي ان را به حضورتان معروض مي دارم

نوع فعاليت :واسطه گري مالي

سرمايه فعلي :500ميلياردريال

رتبه نقدشوندگي :17

بازدهي طي يكسال اخير :272درصد

سهامداران عمده :خانواده گنجي وبانك ملت

سال مالي :31/6/1383

پرتفوي داخل بورس اين شركت زياد بزرگ نيست اما 70%ارزش روز ان به سهامهاي ذيل وابسته است

سرمايه گذاري ساختمان

بانك كار افرين

صدرا

سرمايه گذاري مسكن

پرتفوي خارج بورس شركت هم خيلي بزرگ نيست وتاثير زيادي روي روند بازدهي شركت ندارد

خوب حالا به اصل مطلب يعني محاسبه ارزش پرتفوي مي رسيم ارزش پرتفوي داخل وخارج بورس

شركت قبل از بازگشايي نماد بانك كارافرين

ارزش پرتفوي داخل بورس 190تومان

ارزش پرتفوي خارج بورس 30تومان

كه جمع ان مساوي با 220تومان مي گردد ودر شرايط فعلي باتوجه به برنامه هاي اينده اين شركت (فروش سرساختمان ) وبكارگيري وام دريافتي از بانك توسعه اسلامي در حدود 20ميليارد تومان با بهره حدود5% دربازارسرمايه بعلاوه خريد كارگزاري عمران جهت سهولت بازار سازي وانجام معاملات مي توان قيمت انرا30%بالاتر ازپرتفوي دانست وبااين حساب

(220*1.3)=286+(38eps)=324+(13)اندوخته قانوني

كف قيمت مساوي است با 337تومان

خوب در فرمول بالاارزش جديدكارافرين را وارد مي نماييم انگاه ارزش پرتفوي داخل بورس درحدودهفتادتومان افزايش مي يابد وبدين ترتيب محسبات فوق دوباره تكرار مي گردد

واين باربه ارزش در حدود413تومان مي رسيم

پس تاكنون قيمت بايد بين337تومان الي 413تومان در كوتاه مدت بازي نمايد انايك نگاه موشكافانه به ماايده هاي جديدي مي دهداكثرحاضران درتالارشيشه اي قيمت سرساختمان را درميان مدت 1600تومان وصدراهم2500تومانوسرمايه گذاري مسكن را اماده رشد در پاييز مي دانند پس منتظرتكانهاي

در پرتفوي هستيم ولي من فقط تاثيرسرساختمان را اضافه مي نمايم

اگرمذاكرات فروش سرملت باكربن به سرانجام برسدواين معامله در حدود قيمتي 1330الي1500

تومان انجام گيردسودي درحدود60تومان نصيب سرملت مي شود واين يعني اي پي اس حدود100

وباپي به اي 5قيمت

معادل500تومان

اين محاسبه را اين گونه نيز مي توانيم انجام دهيم كه ارزش سرساختمان رادر پرتفوي سرملت با قيمت هرسهم هزاروپانصد تومان بدست اوريم فرمول اوليه كه در بالا به ان اشاره شده است اصلاح مي

گرددوبه قيمت447تومان مي رسيم واين يعني نهايتادرميان مدت قيمت بين337تومان و500تومان نوسان مي نمايدپس سهم موردنظرهنوزهم مورداستقبال بازاريان است

 

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *