دانلود منابع آموزشی پرایس اکشن

[ad_1]

سعی می کنم در اینجا کلیه منابع مرتبط با پرایس اکشن رو که می بینم برای دوستان قرار بدم
برای شروع در وبلاگ زیر 53 جلسه آموزش ویدیویی پرایس اکشن ال بروکس رو برای دانلود دوستان قرار دادم
که شامل عناوین زیر می باشد:
Brooks Trading Course Table of Contents
For 2014 version — new course update in progress

Videos 1 – 33: Price Action Fundamentals
Videos 34 – 53: How To Trade

53 videos, 2,690 slides, 36 hours and 20 minutes of videos
# Video Title Duration (min:sec) Number of Slides
1 Price Action 27:45 36
2 My Setup 11:15 17
3 Program Trading 13:11 17
4 Personality Traits of Successful Traders 11:11 17
5 Starting Out 25:23 25
6 Market Cycle 29:19 24
7 Buying and Selling Pressure 27:46 43
8 Always In: Who Owns the Market? 19:42 46
9 Setups and Signal Bars 37:53 60
10 Pullbacks and Bar Counting 57:19 58
11 Channels 100:46 129
12 Tight Channels and Micro Channels 25:08 32
13 Trading Ranges and Vacuums 67:14 81
14 Breakouts and Gaps 95:12 101
15 Trend Types 81:08 79
16 Reversals 15:17 24
17 Major Trend Reversals 36:08 61
18 Final Flags 18:48 30
19 Wedges 36:18 38
20 Double Tops and Bottoms 20:04 27
21 Triangles 14:20 23
22 Head and Shoulders 9:51 17
23 Rounding Tops and Bottoms 12:04 14
24 Climaxes 14:54 27
25 Measured Moves, Support, and Resistance 41:11 42
26 Probability and the Trader’s Equation 37:02 54
27 Swinging and Scalping 15:40 20
28 Orders 24:56 30
29 Protective Stops 85:37 80
30 Actual Risk 29:18 27
31 Protective Stops for Scalps 14:39 28
32 Scaling In 58:50 45
33 Taking Profits 43:33 57
34 How to Trade 78:35 73
35 Trading MTR Tops 54:27 96
36 Trading MTR Bottoms 39:26 95
37 Trading MTR Failures 45:01 99
38 Trading a Strong Bull Breakout 58:16 53
39 Trading a Strong Bear Breakout 49:14 32
40 Trading a Tight Bull Channel 48:48 60
41 Trading a Tight Bear Channel 30:01 51
42 Trading a Broad Bull Channel 72:10 82
43 Trading a Broad Bear Channel 56:58 59
44 Trading Channel Reversals 33:09 48
45 Trading in Trading Ranges 60:51 56
46 Trading the Open 59:42 55
47 Trading the Middle of the Day 26:37 54
48 Trading the Final Third of the Day 48:17 73
49 Extreme Scalping 52:39 52
50 Trading Options for Day Trades 52:15 65
51 Trading Options on Daily Charts 60:48 74
52 Forex Trading Course 56:26 42
53 Best Trades 38:49 60
TOTAL 2,180min:29sec (36hr:20min:29sec) 2,690 Slides

 

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *